US Open 2018: Timi, Kiki-Gibbs, Santamaria

US Open 2018: Timi, Kiki-Gibbs, Santamaria

2018-08-31 – Fotók: Zádor Péter/MTSZ