US Open 2018: Timi, Kiki-Stosur, Zhang

US Open 2018: Timi, Kiki-Stosur, Zhang

07/09/2018 – Photos: PÉTER ZÁDOR